Кенгуру Буслiк Зубренок Пчёлка Лингвистенок Журавлик Инфомышка Белка Глобусенок Синица Олимпионок Кентаврик Ориончик

Конкурс па беларускай мове

Конкурс па беларускай мове     БУСЛІК

ЗАДАНИЕ 1

У якім імені "схавалася" назва вязкага асадку мінеральных і арганічных рэчываў на дне вадаёмаў?

1) Цімафей;     2) Лілія;     3) Мітрафан;     4) Кацярына.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 2

Як правільна напісаць у словазлучэнні прыметнік, утвораны ад назоўніка вавёрка?

1) вавёркава схованка;     2) вавёрчына схованка;     3) вавёркіна схованка.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 3

Падбярыце з прапанаваных слоў сінонім(-мы) да назоўніка фальш:

1) падман      2) ашуканства      3) падробка

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 4

Выберыце з дадзеных правільна запісаныя словы:

1) окны;     2) вокаць;      3) наодшыбе;     4) водум;     5) орыва.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 5

Якія словы з дадзеных правільна падзелены на марфемы?

1) гаспадар-ч-ы;     2) на-пам-ін;     3) пра-цаў-нік;     4) паводз-ін-ы;     5) пра-баб-к-а.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 6

Выберыце пары слоў, у якіх націск дапамагае адрозніць іх значэнне:

1) стала – стала

2) туга – туга

3) выразаць – выразаць

4) прызнаюся – прызнаюся

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 7

Вучні вызначалі гукі, якія не вымаўляюцца ў канцы слоў. Ігнат прапанаваў [ф], [п], [х]. Змітрок – [в], [б], [г]. Пятрусь – [п], [в], [г].

Хто з вучняў адказаў правільна?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 8

Дадзены назоўнікі:

1) карэн..чык;     2) рэдз..ка;     3) ціш..;     4) чац..вёрка;     5) дз..веры.

Вызначце толькі тыя словы, у якіх на месцы пропуску неабходна напісаць літару ь

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 9

Вызначце толькі дзеясловы абвеснага ладу:

1) прабачыла      2) прабачу      3) прабач      4) прабачыла б

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 10

Вызначце з прапанаваных толькі назоўнікі мужчынскага роду:

1) жаль      2) фальш      3) немач      4) продаж      5) гар

А)
Б)
В)
Г)
Д)