Кенгуру Буслiк Зубренок Пчёлка Лингвистенок Журавлик Инфомышка Белка Глобусенок Синица Олимпионок Кентаврик Ориончик

Конкурс па беларускай мове

Конкурс па беларускай мове     БУСЛІК

ЗАДАНИЕ 1

Два злучаныя гліняныя гаршчочкі з ручкай, у якіх насілі ежу ў час палявых работ, у народзе здаўна называюць …

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 2

Вызначце пары словазлучэнняў са словамі-амонімамі:

1) аблазіць усе вадаёмы – заяц аблазіць вясной;

2) аўсянка з маслам – аўсянка падобная да вераб’я;

3) бальныя танцы – бальная сістэма адзнак;

4) выраз для рукавоў – выраз твару

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 3

Вызначце правільна напісаныя словазлучэнні:

1) грэцкая мука

2) грэчкавы пах

3) грэцкае мастацтва

4) грэчаскі арэх

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 4

Дапоўніце прыказку: Апарыўся на капусце ў гаршку, то і ...

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 5

Якое лексічнае значэнне адпавядае ўстойліваму спалучэнню як агню ўхапіўшы?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 6

У якім з прыведзеных назоўнікаў “схавалася” прыслоўе?

1) маліна;      2) каліна;      3) яліна;      4) ясень

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 7

Вызначце сказ, у якім дзеяслоў запісаны няправільна:

1. Бабуля хуценька пакрышыла бульбу.

2. Дзяўчынка аж засаромілася ад пахвалы родзічаў.

3.Усё ж такі прытамілася кабета ў дарозе.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 8

Дапоўніце вершаваны радок з паэмы Якуба Коласа “Новая зямля”:

Ідуць касцы, звіняць іх … .

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 9

Вызначце від сказа: Янкаву дрымоту як рукой зняло.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 10

Выберыце правільнае меркаванне, якое характэрна для службовых часцін мовы:

1) з’яўляюцца членамі сказа

2) маюць граматычныя катэгорыі

3) не змяняюцца

А)
Б)
В)
Г)
Д)