Кенгуру Буслiк Зубренок Пчёлка Лингвистенок Журавлик Инфомышка Белка Глобусенок Синица Олимпионок Кентаврик Ориончик

Конкурс па беларускай мове

Конкурс па беларускай мове     БУСЛІК

ЗАДАНИЕ 1

Якой часцінай мовы з’яўляюцца словы брава! алё! ура!?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 2

Дадзены назоўнікі:

1) вечар;      2) нагор’е;      3) насмешнік;      4) галопам;      5) шмат

Якія словы маюць нулявы канчатак?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 3

Дапоўніце прыказку: Апарыўся на капусце ў гаршку, то і ...

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 4

У якім з прыведзеных назоўнікаў “схавалася” прыслоўе?

1) маліна;      2) каліна;      3) яліна;      4) ясень

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 5

У якіх словах на месцы пропуску неабходна напісаць раздзяляльны ь?

1) надлоб..е      2) канс..ерж      3) іл..сніцца      4) саф..ян      5) він..етка

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 6

Выберыце правільнае меркаванне, якое характэрна для службовых часцін мовы:

1) з’яўляюцца членамі сказа

2) маюць граматычныя катэгорыі

3) не змяняюцца

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 7

Выберыце з прапанаваных зычныя гукі, якія маюць парныя мяккія.

1) [ч]      2) [ж]      3) [ш]      4) [р]

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 8

Якія прыметнікі з дадзеных не ўтвараюць ніякіх формаў ступеняў параўнання?

1) сціплы      2) гнуткі      3) сонны      4) бронзавы

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 9

Гук, які раптоўна абрываецца, – …

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 10

Хто з вядомых мастакоў слова з’яўляецца аўтарам вершаваных радкоў?

Запытай ты сябе, чалавеча:

Што зрабіў для айчыны, ці многа?

А)
Б)
В)
Г)
Д)