books

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


издательская деятельность

Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў для школьнікаў

Автор(ы):

І.У. Ялынцава

Слоўнік уключае найбольш ужывальныя літаратуразнаўчыя тэрміны і паняцці, з якімі вучні сустракаюцца ў працэсе навучання літаратуры ў сярэдніх і старэйшых класах (каля 400 адзінак). Значная колькасць слоўнікавых артыкулаў змяшчае ілюстрацыйны матэрыял. Ва ўсіх выпадках для ўдакладнення значэння тэрмінаў прыводзяцца прыклады з тых мастацкіх твораў і твораў вуснай народнай творчасці, вывучэнне якіх прадугледжваецца школьнай праграмай.

Прызначаецца для вучняў сярэдніх школ і ліцэяў, настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры.

ISBN: 978-985-557-008-1
Год издания: 2012
Вид издания: даведачнае
цверды пераплет, фармат 60×84/16, 144 ст., тыраж 10500 экз.
Категория приза: пераможцам
Конкурс: Буслік
Классы: 5-11