books

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


издательская деятельность

Слоўнік беларускіх прыказак

Автор(ы):

І.Я. Лепешаў, М.А. Якалцэвіч

Упершыню кніга апублікавана ў 1996 г. выдавецтвам «Беларуская Энцыклапедыя». Другое, значна дапоўненае, выданне выйшла ў 2002 г. У выдавецтве «Беларуская навука».

У слоўніку апісваецца больш за 1600 найбольш ужывальных прыказак, тлумачыцца іх сэнс, пры неабходнасці даецца іх сітуацыйная і стылістычная характарыстыка. Выкарыстанне прыказак як моўных адзінак ілюструецца прыкладамі з мастацкіх і публіцыстычных тэкстаў. Паказана, у якіх парэміялагічных зборніках прыводзіцца пэўная прыказка ці яе разнавіднасці. Пры некаторых прыказках ёсць даведкі пра іх паходжанне. У слоўніку адлюстравана варыянтнасць прыказак і сінанімічныя адносіны паміж імі.

Прызначаецца для шырокага круга чытачоў.

ISBN: 985-90070-4-7
Год издания: 2006
Вид издания: даведачнае
цверды пераплет, фармат 60×84/16, 544 ст., тыраж 7700 экз.
Категория приза: пераможцам
Конкурс: Буслік
Классы: 3-11