books

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


издательская деятельность

Гэта ўсё – Радзіма наша: зборнік вершаў

Автор(ы):

В. Кажура, Б. Мацюк

Змест тэкстаў арыентаваны на развіццё цікавасці да чытання як сродку пазнання навакольнага асяроддзя, садзейнічае стварэнню ўмоў для развіцця пазнавальнай актыўнасці вучняў, іх творчых здольнасцей (урокі малявання). Можна выкарыстоўваць у вядучых формах дзейнасці дзяцей: гульнёвай, мастацка-маўленчай, групавой.

У пазакласнай рабоце тэксты могуць выкарыстоўвацца для пашырэння кругагляду дзіцяці, а таксама для выхавання гуманных адносін да ўсяго жывога, развіцця патрэбнасці ў пазнанні прыроды, фарміравання элементаў экалагічных ведаў.

Адрасуецца вучням, а таксама настаўнікам пачатковых класаў агульнаадукацыйных школ.

ISBN: 978-985-557-036-4
Год издания: 2013
Вид издания: літаратурна-мастацкае
цверды пераплет, фармат 84×108/32, 136 ст., тыраж 6500 экз.
Категория приза: пераможцам
Конкурс: Буслік
Классы: 3-5