books

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


издательская деятельность

Беларуска-рускі слоўнік для школьнікаў малодшага ўзросту

Автор(ы):

В.М. Нікалаева, Т.М. Трухан

Слоўнік утрымлівае больш за 5 тысяч слоў беларускай мовы, уключаных у рэкамендуемы для вучняў пачатковых класаў лексічны мінімум, якія забяспечаны рускімі перакладнымі адпаведнікамі, таксама прыкладамі ўжывання словазлучэнняў і фразеалагізмаў у рускай і беларускай мовах. Пры рускіх лексемах падаюцца формы ў родным склоне адзіночнага ліку. Для некаторых слоў прыводзяцца даступныя тлумачэнні значэнняў. У канцы слоўніка змяшчаецца дадатак «Асабовыя імёны».

Выданне падрыхтавана ў адпаведнасці з новай рэдакцыяй «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі». Слоўнік прызначаны для вучняў малодшых класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

ISBN: 978-985-557-070-8
Год издания: 2014
Вид издания: даведачнае
цверды пераплет, фармат 60×84/16, 240 ст., тыраж 6400 экз.
Категория приза: пераможцам
Конкурс: Буслік
Классы: 3-4