Кенгуру Буслiк Зубренок Пчёлка Лингвистенок Журавлик Инфомышка Белка Глобусенок Синица Олимпионок Кентаврик Ориончик

Конкурс па беларускай мове

Конкурс па беларускай мове     БУСЛІК

ЗАДАНИЕ 1

Дадзены назвы птушак:

1) кнігаўка      2) салавей      3) сініца      4) груган      5) глушэц

Падбярыце дзеясловы, якія абазначаюць іх спевы:

а) шчоўкаць      б) кігікаць      в) такаваць      г) каркаць      д) цінькаць      е) крумкаць      ё) кракаць      ж) буркаваць

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 2

Выберыце з прапанаваных толькі назоўнікі мужчынскага роду:

1) палын      2) лебедзь      3) шынель      4) пола      5) фае

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 3

У якіх словазлучэннях падкрэсленыя словы ўжыты ў пераносным значэнні?

1) саладжавая ўсмешка;     2) гарачае жаданне;     3) іскры надзеі

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 4

У якіх словах з прапанаваных на месцы пропуску неабходна напісаць літару ь?

1) гроз..ба;     2) падз..ме;     3) батал..ён;     4) зац..менне.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 5

Дапоўніце выразы:

1) дрыжыць, як …;     2) здаравенны, як …;     3) нахілілася, як … .

а) дуб;     б) вярба;     в) асіна;     г) таполя.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 6

Літару ь патрэбна напісаць на месцы пропуску у словах:

1) бац..вінне      2) ц..вік      3) ц..вет      4) ц..вердзь

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 7

Выберыце правільна напісаную прыказку:

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 8

Вядомы ўсім "рачны будаўнік" (уключаны нават у спіс Міжнароднага саюза аховы прыроды) называецца … .

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 9

Якім членам сказа з’яўляецца выдзеленае ў сказе слова?

Заціхлі на полі камбайны – прыпынак на абед.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 10

У якіх словах з прапанаваных на месцы пропуску неабходна напісаць літару ы?

1) др..вотня;     2) ябл..чны;     3) гл..ток;     4) бр..зент;     5) д..рыжабль;     6) д..рыжор.

А)
Б)
В)
Г)
Д)