Кенгуру Буслiк Зубренок Пчёлка Лингвистенок Журавлик Инфомышка Белка Глобусенок Синица Олимпионок Кентаврик Ориончик

Конкурс па беларускай мове

Конкурс па беларускай мове     БУСЛІК

ЗАДАНИЕ 1

Колькі слоў ужыта ў сказе?

Няхайкрасалюбімайзямліўзадушэўнайпесніадгукнецца.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 2

Вучні атрымалі заданне выпісаць аднакаранёвыя словы. Сымон выпісаў гарчыць, гарачы; Алесь – гімназіст, гімназічны; Янка – мараль, марафон; Стас – гарэлы, гарысты. Хто з вучняў правільна выканаў заданне?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 3

Да якога стылю адносіцца тэкст?

Кроп пахучы – аднагадовая расліна. Сцябло прамастойнае, галінастае. Лісце рассечанае. Кветкі жоўтыя, суквецце – складаны парасон. Усе часткі расліны, асабліва насенне, багатыя на эфірны алей. Кроп ужываецца як прыправа да яды, пры кансерваванні агародніны.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 4

Дадзены назоўнікі:

1) вечар;     2) нагор’е;     3) пад’ём;     4) галопам;     5) потым.

Якія словы маюць нулявы канчатак?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 5

Адпаведнікам устойлівага выраза з рускай мовы мастер на все руки ў беларускай мове з’яўляецца … .

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 6

Вызначце правільна запісаны сказ з простай мовай.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 7

Беларускі "горад солі" – … .

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 8

У якіх словах з прыведзеных на месцы пропуску неабходна напісаць літару л?

1) шо..к;     2) во..к;     3) па..ка;     4) сея..ка;      5) шчо..кнуць;     6) памы..ка.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 9

Выберыце з прапанаваных толькі назоўнікі мужчынскага роду:

1) палын      2) лебедзь      3) шынель      4) пола      5) фае

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 10

Колькі ўсяго імён дзяўчынак (калі паўтараюцца, лічыць як адно імя) можна прачытаць у словах маліна, піяніна, паступова адкідаючы ў кожным слове па адной літары?

А)
Б)
В)
Г)
Д)