Кенгуру Буслiк Зубренок Пчёлка Лингвистенок Журавлик Инфомышка Белка Глобусенок Синица Олимпионок Кентаврик Ориончик

Конкурс па беларускай мове

Конкурс па беларускай мове     БУСЛІК

ЗАДАНИЕ 1

Вызначце сказ, у якім няправільна ўжыта дзеепрыслоўе:

1) Вучні атрымалі спіс рэкамендуючых заданняў.

2) Над вокнамі ў светлым пакоі былі папрыбіваты карнізы.

3) Няцвёрдым хістаючым крокам хворы дайшоў да ложка.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 2

Якія з дадзеных займеннікаў не маюць роду і ліку?

1) іншы      2) хто      3) гэта      4) што      5) сам

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 3

Ад якога дзеяслова з дадзеных нельга ўтварыць дзеепрыметнік незалежнага стану цяперашняга часу?

1) квітнець      2) рухаць      3) адысці

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 4

Якія з прыведзеных назоўнікаў абазначаюць хлебныя злакі?

1) кроп;      2) пшаніца;      3)авёс;      4) жыта;      5) ячмень.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 5

У якіх словах на месцы пропуску неабходна напісаць літару я?

1) ген..рал      2) дз..сятковы      3) л..снічоўка      4) в..рацяно

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 6

Якія складаныя прыметнікі з прапанаваных напісаны правільна?

1) бела-снежны;      2) леса-пільны;      3) вуглепрамысловы;      4) лёгкаатлетычны

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 7

Якія з дадзеных слоў пішуцца з апострафам?

1) кастан..еты      2) ін..екцыя      3) бул..ён      4) кан..юктывіст      5) Кас..ян

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 8

Вызначце словазлучэнне, у якім падкрэсленае слова ўжыта правільна:

1) каларыйная мова;      2) рашчыніць дзверы;      3) лекавая фізкультура

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 9

Дадзены сказы:

     1) Па двары важна ішла белая гусь.

     2) Сонечныя промні пранізвалі лясны гушчар.

     3) Ціха шумела лістамі маладая таполя.

У якім сказе дапушчана памылка ў дапасаванні прыметніка да назоўніка?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 10

У якім словазлучэнні назоўнік мае канчатак ?

1) кветка рамонк..;      2) ля тэніснага корт..;      3) лекавы настой рамонк.. .

А)
Б)
В)
Г)
Д)