Кенгуру Буслiк Зубренок Пчёлка Лингвистенок Журавлик Инфомышка Белка Глобусенок Синица Олимпионок Кентаврик Ориончик

Конкурс па беларускай мове

Конкурс па беларускай мове     БУСЛІК

ЗАДАНИЕ 1

Якія назоўнікі напісаны правільна?

1) мініметр      2) мінімода      3) міні-цэнтр      4) флэш-дыск

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 2

Вучні запісвалі спалучэнні слоў: Цімох – Свята працы, Васева дапамога; Ігнат – Нобелеўская прэмія, берталетава соль; Міхась – Герой працы, дамоклаў меч.

Хто з вучняў зрабіў правільны запіс?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 3

Дэкаратыўная кустовая расліна з блакітна-ліловымі або белымі пахучымі кветкамі, якія ўтвараюць вялікія суквецці, называецца …

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 4

Колькі прыслоўяў ужыта ў вершаванай загадцы Міхася Пазнякова?

Не спіць удзень,

Працуе ўночы.

То свішча моцна,

То шапоча.

Адчыніць фортку,

Хмары згоніць,

Улетку

Водарам спалоніць.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 5

Вялікая скрынка з векам, якая ў даўніну служыла для захоўвання адзення, тканіны, каштоўнасцей, называецца …

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 6

Які займеннік з дадзеных не адносіцца да разраду няпэўных?

1) сёе-тое      2) штось      3) каторы

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 7

Якія з прапанаваных спалучэнняў слоў з’яўляюцца словазлучэннямі?

1) радасць і задавальненне

2) найбольш верагодна

3) нейкі нецікавы

4) давайце сябраваць

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 8

Алітарацыя – гэта … .

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 9

Выберыце з дадзеных азначэнняў функцыі мовы:

1) камунікатыўная      2) этнічная      3) пазнавальная      4) экспрэсіўная       5) намінатыўная      6) акумулятыўная      7) мастацкая      8) апелятыўная

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 10

У паэме «Новая зямля» Якуб Колас адзін з раздзелаў пачынае радкамі:

Дзень быў святы.

Яшчэ ад рання

… пякліся на сняданне.

Што гападыня пякла на сняданне?

А)
Б)
В)
Г)
Д)