Кенгуру Буслiк Зубренок Пчёлка Лингвистенок Журавлик Инфомышка Белка Глобусенок Синица Олимпионок Кентаврик Ориончик

Конкурс па беларускай мове

Конкурс па беларускай мове     БУСЛІК

ЗАДАНИЕ 1

У якім сказе часціца такі пішацца асобна?

1. Сымон дамогся (такі) перамогі ў спаборніцтве.

2. Ён (такі) спазніўся на цягнік.

3. Антось адказаў, што так (такі) не паверыў гэтаму незнаёмаму.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 2

З якімі словамі з дадзеных часціца ні пішацца разам?

1) (ні) колькі;      2) (ні) часу, (ні) сіл;      3) (ні)кім;      4) (ні) свет (ні) зара;      5) (ні)адзін з нас

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 3

Вызначце сказ, у якім дапушчана пунктуацыйная памылка:

1) Рамантык, чалавек адкрытай душы, ён з маленства прывык верыць людзям.

2) Сярод статка кароў важна паходжваў на высокіх нагах, гаспадар палёў і балот, бусел.

3) Толькі звінеў малады дзявочы смех, радасны і прываблівы.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 4

Аўтарам верша “Явар і каліна” з’яўляецца …

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 5

Выберыце з дадзеных азначэнняў функцыі мовы:

1) камунікатыўная      2) этнічная      3) пазнавальная      4) экспрэсіўная       5) намінатыўная      6) акумулятыўная      7) мастацкая      8) апелятыўная

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 6

Выберыце назоўнік, у якім на месцы пропуску неабходна напісаць літару ы:

1) ц..рымонія      2) р..сора      3) д..летант

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 7

Якія з прапанаваных спалучэнняў слоў з’яўляюцца словазлучэннямі?

1) радасць і задавальненне

2) найбольш верагодна

3) нейкі нецікавы

4) давайце сябраваць

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 8

Вызначце род назоўніка журы.

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 9

Дадзены назоўнікі:

1) глыб;      2) весялосць;      3) гусь;      4) медзь;      5) ветлівасць;      6) косць

У якіх словах у форме творнага склону адбываецца падаўжэнне апошняй зычнай асновы?

А)
Б)
В)
Г)
Д)
ЗАДАНИЕ 10

Дадзены назоўнікі на рускай мове:

1) чибис      2) налим      3) подорожник      4) калужница

Вызначце іх адпаведнікі на беларускай мове:

а) мянтуз      б) лотаць      в) кнігаўка      г) трыпутнік

А)
Б)
В)
Г)
Д)